OUR BLOG

Lorem Ipsum is simply dummy text

Декларация – съгласие за обработване на лични данни на физически лица и фирми, клиенти на фирма „Контеса 2000“ ООД

07авг.

Декларация – съгласие за обработване на лични данни на физически лица и фирми, клиенти на фирма „Контеса 2000“ ООД

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018

До: Партньорите на фирма „Контеса 2000“ ООД

Във връзка с общия регламент за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г и в качеството си на администратор на лични данни, „Контеса 2000“ ООД изпраща настоящото писмо с цел да уведоми своите партньори и физическите лица, субекти в нашите взаимоотношения за
техните права и свободи, произлизащи от обработването на данни в нашата организация.
Ние се ангажираме да осигурим процедура и условия на събиране и обработване на личните данни, съответстващи на законодателството на ЕС и Р. България и уведомяваме своите клиенти и партньори, че те имат право на:
-достъп до личните данни
-корекция или изтриване на личните данни
-ограничаване на обработването
-жалба до Комисията за защита на личните данни
-възражение срещу условията или липсата на такива по обработването на лични данни.
-копие на обработените лични данни.
Посочените права и всички други, произлизащи от закона за защита на личните данни клиентите и партньорите на „Контеса 2000“ ООД могат да упражнят като се свържат с нас по всяко време на e-mail office@contessa-bg.com и на телефон +359898 616 869.

LEAVE A COMMENT